Suvremena medicinska oprema i visokostručan kadar Poliklinike Dermalife omogućavaju brzu dijagnostiku i liječenje svih vrsta kožnih i spolnih bolesti.

TrichoTest – DNA analiza opadanja kose i ćelavosti

Inovacija u liječenju gubitka kose! Testom se utvrđuje genetska predispozicija za bolesti vlasišta što osigurava postavljanje najpreciznije i najdjelotvornije terapije koja će usporiti i smanjiti gubitak kose.

TeloTest – Sanzjate svoju staničnu dob i i odgodite prerano starenje!

Analiza duljine telomera: Procjena biološke dobi.

Duljina telomera danas se smatra jednim od najvažnijih biomarkera povezanih sa starenjem tijela. Mogućnost održavanja duljih telomera povezana je sa produženim životnim vijekom i usporavanjem razvoja bolesti povezanih sa starenjem. Telomeri su DNA strukture koje se nalaze na krajevima kromosoma i štiti kromosome od pogrešaka koje se mogu dogoditi tijekom ciklusa diobe stanica te od vanjskih i unutarnjih oštećenja.

NutriGen Test – stručni nutrigenomski savjet!

NutriGen™ test namijenjen je svima koji žele razumjeti na koji način njihova genetika utječe na njihovu tjelesnu težinu, te žele dobiti optimalni plan prehrane u skladu sa svojim tjelesnim karakteristikama, sa ciljem očuvanja imuniteta, zdravlja i optimalne tjelesne težine.