Paula Garić

Medicinska sestra opće njege

Rođena u Zagrebu. Završila školu za medicinske sestre Milinarska.
Radno iskustvo stekla u stomatološkoj ordinaciji, domu za umirovljenike i ambulanti medicine rada.
Ima iskustva u tretiranju rana, previjanju, asistiranju. Također komunikativna je, nasmijana i pristupačna.

U slobodno vrijeme bavi se glazbom.